Manuál 2018 aktualizovaný

Na základě „Metodického usměrnění pro zajištění jednotného postupu orgánů ochrany veřejného zdraví a zdravotních ústavů při posuzování, resp. realizaci výpočtů hluku z automobilové dopravy.“ Č. j. MZDR 39345/2019-1/OVZ“ (dále jen metodické usměrnění),které ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 20. září 2019 v reakci na vydaný Manuál 2018, byly provedeny a schváleny změny Přílohy A a Přílohy B publikace „Metodika pro výpočet hluku ze silniční dopravy – aktualizace metodiky. Manuál 2018“ (dále jen Manuál 2018). V reakci na metodické usměrnění nebyla přijata úprava Přílohy C. Z tohoto důvodu bylo v září 2020 uskutečněno jednání expertní skupiny Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva dopravy ČR, na kterém byly dohodnuty úpravy Přílohy C Manuálu 2018 a následně předloženy úpravy i v ostatních přílohách, resp. kapitolách Manuálu 2018 vzniklých na základě mezirezortních jednání. V předložené verzi 2020 Manuálu 2018 je v uceleném plném kontextu zapracováno mezirezortně odsouhlasené znění Přílohy A, B, C, D Manuálu 2018 s dohodnutými úpravami a změnami, včetně promítnutí těchto úprav i změn do kapitoly 1.8.4.3 Manuálu 2018, která byla tímto dokumentem též aktualizována.

 

Aktualizovaný manuál ke stažení zde.