Systém pro monitoring hluku

SYSTÉM PRO MONITORING  HLUKU

Cílem projektu je pořízení systému monitorovací stanice – přenos dat – řídící počítač včetně řídícího softwaru a dalších doplňujících veličin. Systém slouží pro potřeby monitorování akustické situace, tedy ke sběru akustických dat a současně dalších doplňujících veličin ovlivňujících možný vznik akustické energie, případně její šíření. Použití systému je možné např. v oblasti strojírenského, těžebního a energetického průmyslu, průmyslových zařízení a dalších odvětví. Výstupem systému monitoringu mohou být informace pro další navazující řídící procesy.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

 


Kalendář akcí


ZZ PT/MP1991, NMPB Routes 96, NMPB Routes 2008, RLS 90 (E01/M/2018)

Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku A ze silniční dopravy s použitím standardních výpočtových metodik

více »

Zkoušení způsobilosti E01/KP-2018

Měření prašnosti v pracovním prostředí, duben-květen 2018

více »

Naši partneři


Logo Norsonic Logo DataKustik Logo G.R.A.S.

EU