Systém pro monitoring hluku

SYSTÉM PRO MONITORING  HLUKU

Cílem projektu je pořízení systému monitorovací stanice – přenos dat – řídící počítač včetně řídícího softwaru a dalších doplňujících veličin. Systém slouží pro potřeby monitorování akustické situace, tedy ke sběru akustických dat a současně dalších doplňujících veličin ovlivňujících možný vznik akustické energie, případně její šíření. Použití systému je možné např. v oblasti strojírenského, těžebního a energetického průmyslu, průmyslových zařízení a dalších odvětví. Výstupem systému monitoringu mohou být informace pro další navazující řídící procesy.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

 


Kalendář akcí


29.11.-30.11.2017

50 let Norsonic - Nové směry v měřicí technice

více »

2. pololetí 2017

PT 5349 (E04/V/2017)

Měření vibrací přenášených na ruce při práci s ručním mechanizovaným nářadím

více »

červen – říjen 2017

PT 1996, HEM34065 (E01/ŽD/2017)

Měření hluku z železniční dopravy

více »

2. pololetí 2017

PT EO3 (E03/AS/2017)

Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku A ze silniční dopravy s použitím standardních výpočtových metodik

více »

Naši partneři


Logo Norsonic Logo DataKustik Logo G.R.A.S.

EU