Akustická kamera

Jedná se o zařízení, kterým lze detailně identifikovat zdroje akustické emise pomocí speciální mikrofonní soustavy a poté naměřená akustická data graficky prezentovat. Díky svým technickým vlastnostem a modulární skladbě je uplatnění akustické kamery při lokalizaci zvuku v různých oborech lidské činnosti ve vnitřním i venkovním prostředí.

Projekt byl realizován za finanční podpory ze státních prostředků poskytnutých prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

Příklady použití akustické kamery:

  • Automobilový průmysl (hluk v interiéru automobilu)
  • Detekce závad na strojním zařízení
  • Detekce akusticky slabých míst na fasádě objektů
  • Akustické mapování průmyslových objektů
  • …a mnoho dalších

Soustava AK se skládá z několika mikrofonních jednotek, které jsou uspořádány dle potřeby měření do kruhu (tzv. Ring), do trojúhelníku (tzv. Star) nebo do sféry (viz následující obrázky).

Uspořádání mikrofonů je vázáno na konkrétním použití.


Pomocí video systému zobrazí jednotlivé zdroje zvuku a jejich akustickou energii a také zjistí, které zdroje zvuku jsou rozhodující a které je možné zanedbat. Tím toto zařízení umožňuje optimálně investovat prostředky např. na snížení hluku na „správných místech“. Pomocí tohoto systému je možné zdroje zvuku zjistit rychle, elegantně a přesně.

Měření je také možné provádět v širokém rozsahu vzdáleností, detailní a krátké vzdálenosti, tak i vzdálenosti až 800 m od zdroje hluku.


V rámci rozšíření našich služeb vybudovala firma EKOLA group, spol. s r.o., na své pobočce v Plzni nové pracoviště vybavené tímto sofistikovaným měřicím a softwarovým systémem umožňujícím vytipování, okamžitou analýzu, identifikaci a lokalizaci zdrojů hluku a stanovení jejich vzájemného podílu na celkovém hluku.

 

Příklady z terénních měření s AK v České republice:

 

Související odkazy:

Infoleták ke stažení zde.

Reportáž o AK z měření v terénu