Měření hluku

Zkušební laboratoř EKOLA group, akreditovaná ČIA pod č. 1329, zajišťuje

 • měření stacionárních zdrojů hluku ve venkovním a vnitřním prostředí (např. vzduchotechnická zařízení, výtahy, hudební produkce apod.)
 • měření hluku z automobilové, železniční, letecké a jiné dopravy
 • stavební a prostorová akustika – vzduchová a kročejová neprůzvučnost, doba dozvuku
 • dlouhodobý monitoring hluku
 • měření hluku ze stavební činnosti
 • měření hluku z průmyslových areálů
 • měření impulsního hluku (dobývací prostory, lomy, střelnice)
 • měření hluku v pracovním prostředí, včetně vyhodnocení a vypracování návrhů pro účely kategorizace prací
 • měření pro hlukové mapy měst, sídleních útvarů
 • technická měření hluku (např. stanovení akustického výkonu strojů a zařízení) – laboratoř disponuje vlastní bezdozvukovou komorou
 • měření a hodnocení vložného útlumu protihlukových clon
 • identifikace zdrojů zvuku/hluku s využitím AKUSTICKÉ KAMERY

Hodnocení zdravotních rizik z expozice hlukem

Společnost EKOLA group provádí hodnocení zdravotních rizik hluku pracovníkem autorizovaným pro posuzování vlivů hluku na veřejné zdraví.

Fotogalerie z našich měřeníKalendář akcí


Březen- duben 2019

NMPB Routes 96, NMPB Routes 2008, RLS 90 (E01/VSD/2019)

Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku A ze silniční dopravy s použitím standardních výpočtových metodik

více »

Duben – prosinec 2019

PT/1996 (E01/SD/2019)

Měření hladin akustického tlaku dle ČSN ISO 1996-1, ČSN ISO 1996-2(Měření hluku ze silniční dopravy)

více »

Říjen/listopad 2019

PT/1996 (E02/SB/2019)

Měření hladin akustického tlaku dle ČSN ISO 1996-1, ČSN ISO 1996-2(Měření hluku ze silniční dopravy),

více »

Říjen / listopad 2019

PT/9612 (E03/PP/2019)

Měření hladin akustického tlaku dle ČSN EN ISO 9612(Měření hluku v pracovním prostředí)

více »

Říjen / listopad 2019

PT/5349 (E04/V/2019)

Měření vibrací dleČSN EN ISO 5349(Měření vibrací přenášených na ruce při práci s ručním mechanizovaným nářadím)

více »

Říjen / listopad 2019

PT/3382 (E05/D/2019)

Měření doby dozvuku dle ČSN EN ISO 3382

více »

Naši partneři


Logo Norsonic Logo DataKustik Logo G.R.A.S.

EU