Akustika ve školách

MATEŘSKÉ ŠKOLY - ZÁKLADNÍ ŠKOLY - STŘEDNÍ ŠKOLY - UČILIŠTĚ - HUDEBNÍ ŠKOLY   VYSOKÉ ŠKOLY - UČEBNY - TĚLOCVIČNY - JÍDELNY - CHODBY - JAZYKOVÉ LABORATOŘE – DRUŽINY-  DÍLNY -  SÁLY - AULY

 

Máte problém s hlukem ve školách?

 • VYUČUJÍCÍ SI STĚŽUJÍ NA HLUK VE TŘÍDĚ, JÍDELNĚ, TĚLOCVIČNĚ?
 • PO VYUČOVÁNÍ JSOU UNAVENÍ A VYČERPANÍ?
 • ČASTO MUSÍ ZBYTEČNĚ  ZVYŠOVAT HLAS?
 • RYCHLE KLESÁ SOUSTŘEDĚNOST ŽÁKŮ?

 

Za vše může špatná akustika v prostorách škol! Dokážeme tyto problémy řešit!

 

Nabízíme Vám komplexní řešení akustiky na klíč:

 • Akreditované měření akustiky prostorů.
 • Vypracování akustického projektu s ohledem na interiér a ostatní profese (provedení akustických výpočtů).
 • Efektivní návrh úpravy doby dozvuku, zlepšení srozumitelnosti, snížení hluku.
 • Odborný dozor při realizaci akustických úprav a konzultace s uživatelem, zřizovatelem, architektem.
 • Kontrolní měření výsledného efektu akustických úprav po realizaci.

 

Řešit akustiku v prostorech můžete nejen před výstavbou nové budovy, ale i v již fungujícím objektu!Proč řešit akustiku ve školách?

Podle vyhlášky č. 343/2009 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých musí být v prostorech pro výuku dodrženy normové požadavky na dobu dozvuku (viz § 4b vyhlášky).

BEZ AKUSTICKÝCH ÚPRAV V PROSTORECH VZNIKAJÍ NEGATIVNÍ DŮSLEDKY(ZDRAVOTNÍ RIZIKA):

pro učitele, přednášející:

 • zvýšená energie hlasového projevu, možnost poškození hlasivek či jejich častější onemocnění;
 • vyčerpanost, bolesti hlavy, rychlejší nástup únavy;
 • profesionální nedoslýchavost;
 • méně efektivní přenos informací žákům, posluchačům,

pro žáky, posluchače:

 • nepozornost – její rychlý nástup, neklid v prostoru;
 • únava ze setrvání v hlučném prostředí;
 • nedostatečný příjem sdělených informací až nezájem o probírané téma.

V akusticky neupravených prostorech škol se může vyskytovat hluk srovnatelný s hlukem ve výrobních halách, kde jsou již předepisovány ochranné protihlukové pomůcky.

JAK POZNÁME PROSTORY SE ŠPATNOU A NEŘEŠENOU AKUSTIKOU?

 • Slyšíme ozvěnu (dlouhá doba dozvuku).
 • V místnosti je velký hluk (vliv odrazů i nárůst šumu od žáků).
 • Nerozumíme hlasovému projevu zejména z větší vzdálenosti.
 • Akustika v místnosti není řešena systémově, pouze drobným vybavením interiéru (nástěnky, skříňky, záclony, koberce apod.).
 • Místnosti nemají žádné akustické úpravy, na stropě a stěnách chybí vhodné akustické obklady (velmi častý jev).Nedostatečná, nebo žádná konzultace architekta s projektantem akustiky.

 

VŠE MÁ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ:

 • Přítomnost odborníka na prostorovou akustiku.
 • Měření a správný projekt určí optimální množství akusticky vhodných materiálů - záruka kvality i finanční úspory.
 • Správný výběr a rozmístění vhodného akustického materiálu v daném prostoru - nejúčinnější využití akustických vlastností použitých materiálů.

 

Názorná ukázka vlivu akustických úprav v prostorech škol:

UČEBNA BEZ AKUSTICKÝCH ÚPRAV (obsazení cca 30 žáky)


V grafu je znázorněna vysoká doba dozvuku nad  normou stanovenou maximální hodnotou  (zelené pole v grafu).

 

UČEBNA S AKUSTICKOU ÚPRAVOU (obsazení cca 30 žáky)

Akustickým obkladem (modrá barva) dojde k radikálnímu snížení doby dozvuku, která odpovídá požadavkům normy.

 

HLUČNÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA

Z grafu vedle obrázku jídelny je patrná vysoká doba dozvuku (T), která je příčinou vysoké hlučnosti.

 

JÍDELNA SE SPRÁVNÝM AKUSTICKÝM ŘEŠENÍM

Akustickým obkladem (modrá barva) se radikálně sníží doba dozvuku i hlučnost.

V případě zájmu nebo odborných dotazů neváhejte kontaktovat Ing.Petra Nováka.