Měření vibrací

Zkušební laboratoř EKOLA group, akreditovaná ČIA pod č. 1329, provádí měření vibrací v pracovním i mimopracovním prostředí

  • měření vibrací přenášených na ruce
  • měření celkových horizontálních a vertikálních vibrací
  • měření celkových vibrací v budovách

Měření vibrací provádíme šestikanálovým analyzátorem Norsonic Nor136 s možností paralelního snímání dvěma tříosými akcelerometry včetně frekvenční analýzy

Měření vibrací přenášených na ruce

Provádíme následující měření a hodnocení dle norem ČSN EN ISO 5349-1 a ČSN EN ISO 5349-2

  • vyhotovení protokolu o zkoušce, porovnání výsledků s hygienickým limitem, návrh kategorizace prací
  • hodnocení zdravotních rizik a poradenství pro předcházení vzniku nemocí z vibrací
  • poradenství podnikům při nákupu ručního mechanizovaného nářadí (posouzení vlivu nástrojů na zdraví pracovníků)


Měření celkových horizontálních a vertikálních vibrací

(posuzované v kmitočtovém rozsahu 0,5 – 80 Hz)

Měření a hodnocení probíhá dle normy ČSN ISO 2631-1.
Jedná se o měření vibrací přenášených na pracovníky (nejčastěji ze sedadla) při dlouhodobém řízení dopravních prostředků či mechanizovaných strojů (traktorů, buldozerů, vysokozdvižných vozíků, drezín apod.)

Provádíme

  • vyhotovení protokolu o zkoušce, porovnání výsledků s hygienickým limitem, návrh kategorizace prací
  • hodnocení zdravotních rizik a poradenství pro předcházení vzniku nemocí z vibrací


Měření celkových vibrací v budovách

(posuzované v kmitočtovém rozsahu 1 – 80 Hz)

Měření a hodnocení probíhá dle norem ČSN ISO 2631-1 a ČSN ISO 2631- 2
Jedná se o měření vibrací v chráněných vnitřních prostorách staveb a na pracovištích (dle NV 148/2006) způsobované nejčastěji silniční a železniční dopravou, stavební činností a těžbou v lomech.

Provádíme

  • vyhotovení protokolu o zkoušce, porovnání výsledků s hygienickým limitem


Kalendář akcí


Březen- duben 2019

NMPB Routes 96, NMPB Routes 2008, RLS 90 (E01/VSD/2019)

Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku A ze silniční dopravy s použitím standardních výpočtových metodik

více »

Duben – prosinec 2019

PT/1996 (E01/SD/2019)

Měření hladin akustického tlaku dle ČSN ISO 1996-1, ČSN ISO 1996-2(Měření hluku ze silniční dopravy)

více »

Říjen/listopad 2019

PT/1996 (E02/SB/2019)

Měření hladin akustického tlaku dle ČSN ISO 1996-1, ČSN ISO 1996-2(Měření hluku ze silniční dopravy),

více »

Říjen / listopad 2019

PT/9612 (E03/PP/2019)

Měření hladin akustického tlaku dle ČSN EN ISO 9612(Měření hluku v pracovním prostředí)

více »

Říjen / listopad 2019

PT/5349 (E04/V/2019)

Měření vibrací dleČSN EN ISO 5349(Měření vibrací přenášených na ruce při práci s ručním mechanizovaným nářadím)

více »

Říjen / listopad 2019

PT/3382 (E05/D/2019)

Měření doby dozvuku dle ČSN EN ISO 3382

více »

Naši partneři


Logo Norsonic Logo DataKustik Logo G.R.A.S.

EU