Zkoušení způsobilosti

Poskytovatel zkoušení způsobilosti (ZZ) EKOLA group č. 7011, pracoviště společnosti EKOLA group, akreditované ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010, organizuje programy zkoušení způsobilosti.

Pozvánka k účasti na program zkoušení způsobilosti

Vážení kolegové, stejně jako v uplynulých letech organizuje akreditovaný Poskytovatel zkoušení způsobilosti EKOLA group v roce 2023 jsou připraveny následující programy zkoušení způsobilosti:

 

PT/MP 1991, NMPB Routes 96, NMPB Routes 2008, RLS 90, CNOSSOS-EU, Česká výpočtová metodika
(E01/VSD/2023)

Název programu zkoušení způsobilosti: Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku A ze silniční dopravy s použitím standardních výpočtových metodik

Místo konání: Praha

Datum konání: 2. pololetí 2023

Příjem přihlášek: do konce června 2023

Koordinátor zkoušení způsobilosti: Ing. Jiří Nový

Cena za účast na programu zkoušení způsobilosti:

PT MP1991 (E01/VSD/2023): 15 000,- Kč + 21 % DPH

Možost přihlásit se zde.

 

V případě zájmu o jiný program zkoušení způsobilosti prosíme, abyste nám svůj návrh sdělili do konce června 2023 a pokud bude o tento program dostatečný počet zájemců, bude zkouška realizována. Návrhy zasílejte na e-mail: infoZZ@ekolagroup.cz.