Zkoušení způsobilosti

Poskytovatel zkoušení způsobilosti (ZZ) EKOLA group č. 7011, pracoviště společnosti EKOLA group, akreditované ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010, organizuje programy zkoušení způsobilosti.

Pozvánka k účasti na program zkoušení způsobilosti

Vážení kolegové, stejně jako v uplynulých letech organizuje akreditovaný Poskytovatel zkoušení způsobilosti EKOLA group v roce 2020 programy zkoušení způsobilosti. Pro rok 2020 je připraven program v oblasti výpočtu hluku ze silniční dopravy.

 

Vážení kolegové, děkujeme za Váš zájem o naše programy zkoušení způsobilosti (ZZ). I nadále přijímáme přihlášky na níže uvedené programy. Z důvodů aktuální situace (COVID 19) se programy ZZ uskuteční v termínech srpen – říjen 2020. Organizace programů ZZ bude zajištěna tak, aby se jednotlivé měřicí skupiny nepotkaly.

 

Pro letošní rok je připraven následující program zkoušení způsobilosti:

 

PT 1996 (E01/ŽD/2020)

Název programu zkoušení způsobilosti: Měření hladin akustického tlaku dle ČSN ISO 1996-1, ČSN ISO 1996-2 (Měření hluku z železniční dopravy).

Místo konání: okolí Prahy

Datum konání: srpen – říjen 2020

Více informací k této ZZ naleznete zde.

 

PT 1996, HEM34065 (E02/HS/2020)

Název programu zkoušení způsobilosti: Měření hladin akustického tlaku dle ČSN ISO 1996-1, ČSN ISO 1996-2 (Měření hluku v chráněném venkovním prostoru stavby - stacionární zdroj hluku).

Místo konání: okolí Prahy

Datum konání: srpen – říjen 2020

Více informací k této ZZ naleznete zde.


PT 11 202 (E03/TM/2020)

Název programu zkoušení způsobilosti: Akustika – hluk vyzařovaný stroji a zařízeními dle ČSN EN ISO 11 202 (Určování hladin emisního akustického tlaku).

Místo konání: okolí Prahy

Datum konání: srpen – říjen 2020

Více informací k této ZZ naleznete zde.

 
Kalendář akcí


srpen – říjen 2020

PT 1996 (E01/ŽD/2020)

Měření hladin akustického tlaku dle ČSN ISO 1996-1, ČSN ISO 1996-2 (Měření hluku z železniční dopravy).

více »

srpen– říjen 2020

PT 1996,(E02/HS/2020)

Měření hladin akustického tlaku dle ČSN ISO 1996-1, ČSN ISO 1996-2 (Měření hluku v chráněném venkovním prostoru stavby - stacionární zdroj hluku).

více »

srpen – říjen 2020

PT 11 202 (E03/TM/2020)

Akustika – hluk vyzařovaný stroji a zařízeními dle ČSN EN ISO 11 202 (Určování hladin emisního akustického tlaku).

více »

Naši partneři


Logo Norsonic Logo DataKustik Logo G.R.A.S.

EU