Zkoušení způsobilosti

Poskytovatel zkoušení způsobilosti (ZZ) EKOLA group č. 7011, pracoviště společnosti EKOLA group, akreditované ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010, organizuje programy zkoušení způsobilosti.

Pozvánka k účasti na program zkoušení způsobilosti

Vážení kolegové, stejně jako v uplynulých letech organizuje akreditovaný Poskytovatel zkoušení způsobilosti EKOLA group v roce 2018 programy zkoušení způsobilosti. Pro rok 2018 je připraven program v oblasti výpočtu hluku ze silniční dopravy.

 

Pro letošní rok je připraven následující program zkoušení způsobilosti:

  1. Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku A ze silniční dopravy s použitím standardních výpočtových metodik

 

1. PT/MP1991, NMPB Routes 96, NMPB Routes 2008, RLS 90 (E01/M/2018)

 


Název programu zkoušení způsobilosti: Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku A ze silniční dopravy s použitím standardních výpočtových metodik

 

Zadání s pokyny ZZ bude zasláno každému přihlášenému účastníkovi na uvedené emailové adresy v přihláškách.

Datum konání: rok 2018

Koordinátor zkoušení způsobilosti: Ing. Daniel Puš

Cena za účast na programu zkoušení způsobilosti:


PT/MP1991, NMPB Routes 96, NMPB Routes 2008, RLS 90 (E01/M/2018):

8 500,- Kč nebo 340,- EUR + 21 % DPH

 

 

Informace je možné stáhnout ve formátu pdf. zde

 

 

Přehled akreditovaných programů zkoušení způsobilosti (ZZ):

Měření akustického tlaku dle

ČSN EN ISO 9612,
Věstník MZ ČR, 2013, částka 4, část 4

ČSN ISO 1996
OVZ-32.0-19.2.07/6306

ČSN EN ISO 11201
ČSN EN ISO 11202
ČSN EN ISO 11203
ČSN EN ISO 11204

Určení akustického výkonu dle

ČSN EN ISO 3744
ČSN EN ISO 3746

Určení vzduchové a kročejové neprůzvučnosti dle
ČSN EN ISO 16283 a ČSN EN ISO 717

Měření doby dozvuku dle
ČSN EN ISO 3382

Měření vibrací dle
ČSN EN ISO 5349

Výpočet hluku z dopravy dle:

MP1991, NMPB Routes 96, NMPB Routes 2008, RLS 90

dle Schall03, SRMII

 

Na zkoušení způsobilosti je možné se přihlásit vyplněním přihlašovacího formuláře.

Popř. je možné zaslat oskenovanou přihlášku.


 


Přihláška

Údaje o firmě:

Fakturační adresa:

Kontakt na účastníka:
Naši partneři


Logo Norsonic Logo DataKustik Logo G.R.A.S.

EU