Měření hluku, vibrací, osvětlení, prašnosti, EIA/SEA, IPPC

Akreditovaná měření

 • hluku ve vnitřním i venkovním prostředí
 • neprůzvučnosti, doby dozvuku, technická měření
 • vibrací
 • umělého a denního osvětlení
 • mikroklimatických podmínek
 • prašnosti

Odborné studie

 • akustické studie
 • modelování akustických situací
 • návrhy protihlukových opatření a zvukových izolací
 • studie osvětlení a oslunění

Služby v oblasti životního prostředí

 • komplexní služby v oblasti posuzování vlivů na ŽP (EIA/SEA, VVURÚ)
 • služby v rámci DÚR a DSP
 • zdravotní rizika - posuzování vlivů na veřejné zdraví
 • žádosti pro udělení integrovaného povolení IPPC
 • komplexní služby na poli ochrany přírody a krajiny - NATURA 2000, krajinný ráz, biologické hodnocení, inventarizační průzkumy, odborné posudky
 • zpracování odborných studií (rozptylové studie, odpadové studie…)
 • pracoviště GIS

Služby v oblasti stavební a prostorové akustiky

 • komplexní služby od měření přes projekční činnost až po realizaci, optimalizace návrhu
 • řešení škol (učeben-tělocvičen), konferenčních a koncertních sálů, divadel, kin, TV a hudebních studií, velkoplošných kanceláří, sportovních areálů a dalších veřejných prostor
 • měření doby dozvuku, vzduchové a kročejové neprůzvučnosti a hladin hluku
 • poradenství pro architekty, investory, projektanty, provozovatele
 • návrh akustických obkladů pro zlepšení kvality poslechu, vývoj akustických prvků
 • akustické simulace pomocí počítačových metod, progresivní metody analýzy (akustická kamera)
 • REALIZACE úprav i celých interiérů na klíč

Obchodní a jiná činnost

 • prodej zvukoměrné techniky firem NORSONIC, G.R.A.S. a 01 dB-Metravib
 • prodej speciálních akustických a imisních software firmy DataKustik (CadnaA, CadnaR, BASTIAN)
 • servisní činnost v oblasti distribuované zvukoměrné techniky a softwaru
 • odborné konzultace a školení v oblasti distribuované zvukoměrné techniky a softwaru
 • zajištění zkoušek způsobilosti
 • odborné semináře a školení v oblasti akustiky a životního prostředí